Zorgverleners, behandelaars

We maken onderscheid in NAH, NAH+ en NAH++

NAH:
Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan. (definitie zoals geformuleerd door de Hersenstichting)
Dit is de definitie zoals geformuleerd door de Hersenstichting, voor meer informatie over NAH kan je ook een kijkje nemen op de site van de hersenstichting:

NAH+:
Persoon heeft NAH én:

 • Complexe combinatie van stoornissen en beperkingen
 • Die somatisch, psychisch en/of sociaal kunnen zijn
 • Deze beperkingen en stoornissen hangen (in)direct samen met het hersenletsel
 • En leiden tot een draaglast die de draagkracht van cliënt, diens naasten en/of
  betrokken hulpverleners ernstig overschrijdt
 • Waardoor reguliere zorg niet voldoende is en een hooggespecialiseerd zorg- en
  behandelniveau nodig is.

NAH++:
Persoon heeft NAH+ én:

 • Er is sprake van hoogfrequent dan wel ernstig ontregelend gedrag en/of
  onhanteerbaar gedrag
 • Behandeling binnen een DEC of REC heeft niet tot significante verbetering van de problemen /stoornissen geleid
 • Waardoor cliënt langdurig geplaatst moet worden in een woon- of verblijfsvoorziening met een hooggespecialiseerd zorg-, behandel- en beveiligingsniveau.

Instrumenten

Doordat NAH+ een nieuw concept is zijn er op dit moment geen gevalideerde en
betrouwbare meetinstrumenten beschikbaar die differentiëren tussen NAH zonder ernstige bijkomende problematiek, NAH+ en NAH++. Er zijn wel veelbelovende instrumenten die de ernst meten van neuropsychiatrische gevolgen van NAH. Dat zijn:

 • Meetinstrumenten voor het meten van neuropsychiatrische gevolgen in zijn algemeenheid: Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Nederlandse versie beschikbaar), Overt Behavioral Scale (OBS), Neurobehavioral Functioning Inventory (NFI), Neurobehavioral Rating Scale (NRS).
 • Meetinstrumenten die ingezet worden voor het meten van agressie: Agitated Behavior Scale (ABS), Overt Aggression Scale (OAS) (Nederlandse versie beschikbaar).
 • Meetinstrumenten die ingezet worden voor het meten van apathie: Apathy
  Evaluation Scale (AES) (Nederlandse versie beschikbaar).
 • Aanvullend adviseert het kenniscentrum:
  • Meetinstrument voor het meten van psychopathologie: Brief symptom Inventory (BSI)
  • Bij iedere mogelijke NAH+ cliënt zowel de BSI als de NPI af te nemen

 

Handreiking goede zorg

De zorg die de expertisecentra in het netwerk bieden staat beschreven in de Handreiking Goede Zorg bij NAH+