Zorglandschap

Om de zorg voor cliënten met NAH+ toegankelijk, bereikbaar en passend te maken, richten de leden van de vereniging het toekomstige zorglandschap in. Daarin staan samenwerking en kennisdeling centraal.

Het zorglandschap bestaat uit een vereniging, kenniscentrum, doelgroepexpertisecentra (DEC), regionale expertisecentra (REC), landelijke werkgroepen en een expertteam.

Vereniging

De inrichting van het zorglandschap is is belegd bij de leden van de vereniging. Dit zorglandschap wordt vervolgens getoetst en vastgesteld door de CELZ (toetsingsorgaan) in samenspraak met ZN. Ditzelfde geldt voor wijzigingen in het zorglandschap. Hiervoor zijn procedures ingericht.

Expertise centra

Regionale Expertise Centra (REC’s) zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten. 

Een REC heeft de volgende kenmerken:

 • Is een GGZ-instelling, V&V-instelling of een instelling voor gehandicaptenzorg
 • De zorginstelling heeft minimaal 10 behandelplaatsen
 • Biedt langdurig verblijf, begeleiding en behandeling
 • Heeft ook een last resort functie
 • Biedt outreachende zorg binnen de regio
 • Wordt gefinancierd vanuit de WLz.

In het zorglandschap zijn 13 NAH+ locaties ingetekend voor REC zorg met gezamenlijk 220 plaatsen. Én 1 locatie voor NAH+ met hoog beveiligingsniveau (NAH++), met in totaal 16 plaatsen.

Doelgroep Expertise Centra (DEC’s) zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten. 

In het landschap zijn twee DEC’s ingetekend. Gezamenlijk bieden zij plaats aan 40 cliënten.

 • De DEC’s komen voort uit de GGZ en Gehandicaptenzorg
 • De ondergrens voor een DEC is 20 behandelplaatsen
 • Zij hebben een landelijk bereik
 • Wordt gefinancierd vanuit de Wlz

Daarnaast hebben de DEC’s een belangrijke kennisontwikkelfunctie binnen het zorglandschap. Zij bieden opleidingsplaatsen, scholing en training. Ook beschikken zij over een onderzoeks-infrastructuur. 

Zij werken hierin nauw samen met het Kenniscentrum

Voor een laatste update van alle RECs en DECS en hun contactgegevens verwijzen we je graag naar https://expertisenetwerknahplus.nl/leden/

Werkgroepen en samenwerkingspartners

Landelijke werkgroepen:

Het Kenniscentrum en de DEC’s en REC’s vormen samen een aantal landelijke werkgroepen rond de volgende thema’s:

 • Kwaliteit
 • Ontwikkeling diagnose NAH+
 • Klankbord Clientparticipatie
 • Onderzoek
 • Financiën
 • Outreachende zorg
 • Richtlijn ontwikkelin
 
Samenwerkingspartners:

CELz | VWS | ZonMw | NZa | Zorgkantoren | Radboudumc | KPMG | Hersenz | LVHC doelgroepnetwerken | NetwerQ |  Onderwijsinstellingen