Zorglandschap

Het zorglandschap bestaat uit een vereniging, kenniscentrum, doelgroepexpertisecentra (DEC), regionale expertisecentra (REC), landelijke werkgroepen en een expertteam.

Vereniging

De inrichting van het zorglandschap is is belegd bij de leden van de vereniging. Dit zorglandschap wordt vervolgens getoetst en vastgesteld door de CELZ (toetsingsorgaan) in samenspraak met ZN. Ditzelfde geldt voor wijzigingen in het zorglandschap. Hiervoor zijn procedures ingericht.

Functie van de RECs en DECs binnen het zorglandschap

Het landschap van NAH+ wordt gevormd door:

  • Regionaal Expertisecentra (RECs) deze zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten.
  • Doelgroep Expertisecentra (DECs) bieden specialistische observatie, diagnostiek en behandeling gedurende maximaal een jaar.

Voor een laatste update van alle RECs en DECS en hun contactgegevens verwijzen we je graag naar https://expertisenetwerknahplus.nl/leden/

Samenwerkingspartners

  • Samenwerking Radboud
  • Samenwerking andere LVHC netwerken
  • Korsokov
  • NetwerQ: Het NAH + Kenniscentrum participeert actief in NetwerQ, het samenwerkingsverband van het laag volume, hoog complexe doelgroepen. Daar worden doelgroepoverstijgende vraagstukken gezamenlijk onderzocht en wordt kennis tussen de doelgroepen gedeeld. Het NAH+ Kenniscentrum ambieert een open netwerk te zijn waarin ruimte is voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers verbonden aan diverse organisaties.
  • Kind NAH
  • LBS