Tag: casus

Van dwang naar perspectief

NAH+ in de praktijk. De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Ed Klapwijk (Wzd-functionaris) en Marco Meijer (neuropsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) van

Read More »