Basistraining NAH+ niveau 2 (HBO)

De basistraining NAH+ bestaat uit 4 trainingsdagen. Elke trainingsdag wordt er een bouwsteen behandeld denkend aan beeldvorming, begeleiden van cliënten met NAH+, omgaan met agressie en samenwerken met cliënten met NAH+.

Scholingsdata

Dag 1: 9 oktober 2024
Dag 2: 11 november 2024
Dag 3: 28 november 2024
Dag 4: 19 december 2024

Prijs

€ 1597,-

Locatie

Midden Nederland

Beschikbare plekken

16 deelnemers

In de basistraining NAH+ komen de volgende thema’s aan bod:

Dag 1 Beeldvorming en verklaren van gedrag:

In deze dag leer je hoe je met behulp van het ICF-model een goed beeld kan krijgen van de cliënt met NAH+ en wat het gedrag van de cliënt met NAH+ zo complex maakt. Thema’s die hierin aan bod komen zijn onder andere: hersenniveaus, prikkelverwerking, diagnosestelling en stress.

Dag 2 Begeleiden van cliënten met NAH+; hoe ga je om met complex gedrag?

In deze dag leer je hoe je een cliënt met NAH+ vanuit de persoonsgerichte zorg kunt begeleiden in verschillende situaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Dag 3 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (verbale en fysieke agressie)

Je leert in deze dag om met verschillende vormen van agressie om te gaan, gebruik te maken van een signaleringsplan, de 4-G methodiek en hoe je je eigen spanning kunt reduceren bij grensoverschrijdend gedrag. Ook in deze dag is een trainingsacteur aanwezig.

Dag 4 Samenwerken met een cliënt met NAH+ en zijn naasten

Tijdens deze dag ga je n gesprek met ervaringsdeskundigen, ofwel naasten van iemand met NAH+. Daarnaast leer je hoe je begrippen en vaardigheden vanuit de systeemtheorie kunt toepassen in het gesprek met de cliënt met NAH+ en zijn naasten.

Datum:
Dag 1: 9 oktober 2024
Dag 2: 11 november 2024
Dag 3: 28 november 2024
Dag 4: 19 december 2024

Tijd: De ontvangst van de training is om 9:00 uur. De training start om 9:30 uur en is om 16:30 uur afgelopen.

Trainers:
De scholingsdagen worden verzorgd door ervaren trainers, die tevens werkervaring hebben met de doelgroep NAH+

Dag 1:
Jos Berends (gedragsdeskundige en werkzaam bij Zozijn)
Rianne van Surksum (zorgregisseur NAH+ bij InteraktContour)

Dag 2:
Rianne van Surksum (zorgregisseur NAH+ bij InteraktContour)
Leonie Derksen (casemanager hersenletsel en werkzaam bij Siza)

Dag 3:
Frank van Wintraecken (gedragsdeskundige en trainer Wintraecken agressietrainingen & advies)
Sanne Oudenhoven (coördinator consultatieteam Winkler Pro Persona)

Dag 4:
Frank van Wintraecken (gedragsdeskundige en trainer Wintraecken agressietrainingen & advies)
Tessa Vanspauwen (GZ-psycholoog, systeemtherapeut en werkzaam bij Novicare)

Doelgroep: De basistraining NAH+ wordt op twee niveaus aangeboden is bedoeld voor alle (nieuwe) zorgprofessionals binnen het zorglandschap NAH+.
Niveau 2: medewerkers op HBO niveau (AD en Bachelor)

Voorbereiding: Ter voorbereiding op de basistraining NAH+ heb je de instaptoets volledig afgerond en de onboarding gevolgd.

Persoonsgegevens en privacy: Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vind je hier.

Annuleren:
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de basistraining NAH+, dan kun je jouw deelname annuleren of een collega kan je plek innemen, wanneer dit vooraf met ons is afgestemd.

-Tot 6 weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos.
-Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
-Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training, is betaling van de volledige kosten verplicht.

Annuleren van de training kan via Debby Zuijderwijk met een mail naar scholing@kenniscentrumnahplus.nl

Het Kenniscentrum NAH+ behoudt zich het recht bij onvoldoende animo de training te verplaatsen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met:

Debby Zuijderwijk

Coördinator Scholing NAH+

Wil je meedoen met de scholing?

Deze training word gegeven door NAH+ experts.