Basistraining NAH+ niveau 1 (MBO)

De basistraining NAH+ bestaat uit 4 trainingsdagen en is bedoeld voor zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen het zorglandschap NAH+. Elke trainingsdag staat een ander thema centraal, zoals beeldvorming, begeleiden van cliënten met NAH+, omgaan met agressie en samenwerken met cliënten met NAH+ en hun naasten.

Scholingsdata

Najaar 2024. Specifieke data komen z.s.m

Prijs

Volgt

Locatie

Midden Nederland. Specifieke locatie komt z.s.m

Beschikbare plekken

16 deelnemers *

In de basistraining NAH+ komen de volgende thema’s aan bod:

Dag 1 Beeldvorming en verklaren van gedrag:

In deze dag leer je hoe je met behulp van het ICF-model een goed beeld kan krijgen van de cliënt met NAH+ en wat het gedrag van de cliënt met NAH+ zo complex maakt. Thema’s die hierin aan bod komen zijn onder andere: hersenniveaus, prikkelverwerking, diagnosestelling en stress.

Dag 2 Begeleiden van cliënten met NAH+; hoe ga je om met complex gedrag?

In deze dag leer je hoe je een cliënt met NAH+ vanuit de persoonsgerichte zorg kunt begeleiden in verschillende situaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Dag 3 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (verbale en fysieke agressie)

Je leert in deze dag om met verschillende vormen van agressie om te gaan, gebruik te maken van een signaleringsplan, de 4-G methodiek en hoe je je eigen spanning kunt reduceren bij grensoverschrijdend gedrag. Ook in deze dag is een trainingsacteur aanwezig.

Dag 4 Samenwerken met een cliënt met NAH+ en zijn naasten

Tijdens deze dag ga je n gesprek met ervaringsdeskundigen, ofwel naasten van iemand met NAH+. Daarnaast leer je hoe je begrippen en vaardigheden vanuit de systeemtheorie kunt toepassen in het gesprek met de cliënt met NAH+ en zijn naasten.

Datum: najaar 2024
Tijd: De ontvangst van de training is om 9:00 uur. De training start om 9:30 uur en is om 16:30 uur afgelopen.

Trainers:
De scholingsdagen worden verzorgd door ervaren trainers, die tevens werkervaring hebben met de doelgroep NAH+

Dag 1:
Jos Berends (gedragsdeskundige en werkzaam bij Zozijn)
Rianne van Surksum (zorgregisseur NAH+ bij InteraktContour)

Dag 2:
Rianne van Surksum (zorgregisseur NAH+ bij InteraktContour)
Leonie Derksen (casemanager hersenletsel en werkzaam bij Siza)

Dag 3:
Frank van Wintraecken (gedragsdeskundige en trainer Wintraecken agressietrainingen & advies)
Sanne Oudenhoven (coördinator consultatieteam Winkler Pro Persona)

Dag 4:
Frank van Wintraecken (gedragsdeskundige en trainer Wintraecken agressietrainingen & advies)
Tessa Vanspauwen (GZ-psycholoog, systeemtherapeut en werkzaam bij Novicare)

Doelgroep: De basistraining NAH+ wordt op twee niveaus aangeboden is bedoeld voor alle (nieuwe) zorgprofessionals binnen het zorglandschap NAH+.
Niveau 1: medewerkers op MBO niveau 3 en 4

Voorbereiding: Ter voorbereiding op de basistraining NAH+ heb je de instaptoets volledig afgerond en de onboarding gevolgd.

Persoonsgegevens en privacy: Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vind je hier

Annuleren:
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de basistraining NAH+, dan kun je jouw deelname annuleren of een collega kan je plek innemen, wanneer dit vooraf met ons is afgestemd.

-Tot 6 weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos.
-Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
-Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training, is betaling van de volledige kosten verplicht.

Annuleren van de training kan via Debby Zuijderwijk met een mail naar scholing@kenniscentrumnahplus.nl

Het Kenniscentrum NAH+ behoudt zich het recht bij onvoldoende animo de training te verplaatsen.

*In deze pilotronde is deelname aan de training gratis. Wanneer er meer dan 16 deelnemers voor de scholingsronde worden aangemeld, dan neemt het Kenniscentrum de vrijheid om de beschikbare plekken redelijkerwijs te verdelen onder de betrokken organisaties die medewerkers voor de scholing hebben aangemeld.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met:

Debby Zuijderwijk

Coördinator Scholing NAH+

Wil je meedoen met de scholing?

Deze training word gegeven door NAH+ experts.