Scholing

Binnen de werkgroep scholing wordt er door afgevaardigden van de DEC’s en REC’s meegedacht over de ontwikkeling van het scholingsprogramma NAH+.

Visie

Het scholingsaanbod van het kenniscentrum NAH+ heeft als doel om de kennis en vaardigheden van zorgverleners die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel plus (NAH+) en hun naasten te vergroten. Het is van belang dat medewerkers die cliënten vanuit de doelgroep NAH+ begeleiden beschikken over de voldoende basiskennis (competentieprofiel NAH VGN, leidraadpersoonsgerichte zorg NAH). De organisaties die betrokken zijn bij de DEC’s en REC’s zorgen ervoor dat de medewerkers over deze basiskennis beschikken. Naast de basiskennis over NAH is specifiek kennis over de ‘plus’ van het NAH+ competentieprofiel nodig. Daarvoor wordt momenteel een scholingsprogramma door het expertisenetwerk ontwikkeld.

Online module

Als basis en voorbereiding op het scholingstraject volgen de deelnemers een online module. In deze online module wordt nader ingegaan op wie de cliënt met NAH+ is, hoe de diagnosestelling van een cliënt NAH+ tot stand komt, comorbiditeit bij NAH+ en de visie en organisatie van het zorglandschap NAH+. Hiermee krijgt de online module ook de vorm van een onboarding, een startpunt om vanuit een gemeenschappelijke basis te vertrekken.

 

Instaptoets

Bouwsteen 1 Beeldvorming en verklaren van gedrag (wie is de cliënt, hoe krijg je een goed beeld van de cliënt, wat maakt het gedrag van de cliënt complex, hersenniveaus en ontwikkelingsniveaus)

Vanuit het ICF-model gaan de deelnemers aan de slag met beeldvorming en verklaren van gedrag van de client met NAH+. Diagnostiek van NAH+, hersenniveaus & ontwikkelingsniveaus, relatie NAH+ en verslaving en frontaalbeschadigingen komen hierbij aan bod. De deelnemers maken vervolgens de verbinding tussen het gedrag van de cliënt en hun eigen communicatie, houding en gedrag.

Bouwsteen 2 Begeleiden van cliënten met NAH+; hoe ga je om met complex gedrag? Vroeg signaleren en creëren van randvoorwaarden

Met behulp van een trainingsacteur gaan de deelnemers oefenen met verschillende manieren van begeleiden van cliënten met NAH+. Hierin wordt als basis het ICF-model en de uitgangspunten van de persoonsgerichte zorg genomen. Daarnaast wordt met behulp van een reflectie-instrument ingezoomd op de relatie tussen de cliënt en de deelnemer en hoe de deelnemer met behulp van zijn eigen gedrag de cliënt kan beïnvloeden.

Bouwsteen 3 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (verbale en fysieke agressie) en inzetten van veiligheidsmaatregelen

Met behulp van een trainingsacteur, oefeningen over agressie en theorie (signaleringsplan, plek van emoties in het brein, soorten agressie, overprikkeling, instrueren, 4G-methodiek en f-f-f) leren de deelnemers over hoe zij met agressie bij de cliënt met NAH+ om kunnen gaan. Daarnaast leren de deelnemers zich bewust te worden van eigen grenzen hoe zij hun eigen spanning ten behoeve van de cliënt kunnen beïnvloeden.

Bouwsteen 4 Multidisciplinair samenwerken rondom een cliënt met NAH+ en zijn naasten

In gesprek met ervaringsdeskundigen (naasten van een client met NAH+) leren de deelnemers wat belangrijk en nodig is in de samenwerking met naasten van een cliënt met NAH+ en op welke manier de samenwerking verbeterd kan worden. Daarnaast wordt in de training vanuit systeemtheoretische begrippen als positioneren, meerzijdige partijdigheid en loyaliteit ingezoomd op de dynamiek tussen de cliënt, naasten en professional.