Samenwerkingspartners

  • NetwerQ:
    Het NAH + Kenniscentrum participeert actief in NetwerQ, het samenwerkingsverband van het laag volume, hoog complexe doelgroepen. Daar worden doelgroepoverstijgende vraagstukken gezamenlijk onderzocht en wordt kennis tussen de doelgroepen gedeeld. Het NAH+ Kenniscentrum ambieert een open netwerk te zijn waarin ruimte is voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers verbonden aan diverse organisaties.
  • Het kenniscentrum werkt samen met het kenniscentrum voor kinderen/jongeren met NAH en het kenniscentrum Langdurige bewustzijnsstoornis. Daar staat vooral het kennisthema overgangen tussen verschillend zorgaanbod