Instrumenten

Indicatiestelling

Om de diagnose NAH+ te stellen kunnen medewerkers van een kandidaat REC of DEC een cliënt aanmelden bij het expertteam. Dit onafhankelijke team van psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van NAH+ bij een cliënt. Alleen met de vaststelling van het expertteam krijgt een cliënt toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. De toetsing door het expertteam is ook nodig voor een vergoeding van de specialistische zorg die nodig is. 

Handreiking

De zorg die de expertisecentra in het netwerk bieden staat beschreven in de Handreiking Goede Zorg bij NAH+.