Patiënten en hun naasten met NAH+

Misschien herken jij het bij jezelf of ken je iemand die met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) moet leren omgaan.

NAH, NAH+, NAH++, wat is het en wat zijn de verschillen? Hoe ga je ermee om en waar vind je hulp, ondersteuning of lotgenotencontact? Lees hieronder meer.

Definities

 • Definitie NAH: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een groep van aandoeningen waarbij hersenweefsel onherstelbaar beschadigd is geraakt door trauma’s, bloedingen, zuurstoftekort of toxische stoffen, dan wel als gevolg van infecties of andere ziekten. Deze beschadiging kan leiden tot een verandering in welbevinden, functioneren en zelfbeleving, zodat de cliënten een groot verschil ervaren tussen de persoon die zij waren vóór het letsel en de persoon die zij zijn geworden ná en door het letsel. Voor de cliënt en zijn of haar naasten is het leven na NAH een zoektocht naar een nieuw perspectief en naar een nieuwe balans binnen de verschillende levensdomeinen (gezin en familie, werk, hobby’s).

Dit is de definitie zoals geformuleerd door de Hersenstichting, voor meer informatie over NAH kan je ook een kijkje nemen op de site van de hersenstichting.

 • Definitie NAH+: NAH+ houdt in dat er sprake is van hersenletsel (NAH) én ernstige bijkomende problematiek (NAH+).

Je spreekt van NAH+ wanneer:

 • Er sprake is van hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan;
 • Er sprake is van een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen; die zowel somatisch, psychisch als sociaal kunnen zijn;
  • deze beperkingen en stoornissen voor een belangrijk deel direct of indirect samenhangen met het hersenletsel;
  • én wanneer de beperkingen en de stoornissen van de cliënt leiden tot een draaglast die de draagkracht van de cliënt, zijn/haar naasten en/of de betrokken hulpverleners ernstig overschrijdt;
 • Deze situatie niet binnen de reguliere zorg kan worden verholpen;
  • zodat de cliënt is aangewezen op een organisatie die zorg en behandeling biedt op een hooggespecialiseerd zorg- en behandelniveau (in een hooggespecialiseerde fysieke omgeving).
 • Definitie NAH++: Er is sprake van NAH++:
  • Wanneer de situatie van de cliënt ten minste voldoet aan de definitie van NAH+;
  • Én wanneer er sprake is van hoogfrequent en/of ernstig ontregelend en/of onhanteerbaar gedrag,
  • én wanneer de behandeling binnen of door een REC of DEC niet tot een significante verbetering van de stoornissen en problemen heeft geleid (of kan leiden),
  • én dat de cliënt daardoor niet kan worden terug- of overgeplaatst naar een REC, DEC of een andere gespecialiseerde 24-uursvoorziening voor NAH-cliënten met gedragsstoornissen.
  • zodat de cliënt langdurig geplaatst moet worden in een woon- en verblijfsvoorziening met een hooggespecialiseerd zorg-, behandel- en beveiligingsniveau.

Hulp en ondersteuning
Verdere invulling volgt zo spoedig mogelijk.

Lotgenoten contact
Verdere invulling volgt zo spoedig mogelijk.

Vragen
Voor verdere vragen en meer informatie kan er contact op worden genomen via de onderstaande gegevens ….

Lees Meer