Laag volume
Hoog complex

Het NAH + Kenniscentrum maakt deel uit van het Doelgroepexpertisenetwerk NAH+, samen met Doelgroepexpertisecentra (DEC’s) en Regionale expertisecentra (REC’s). Samen zetten zij zich in voor de inrichting van het zorglandschap waarin specialistische behandeling en zorg wordt geboden aan mensen met NAH+, in nauwe afstemming met hen en hun naasten.

Wat is NAH+?

Mensen met NAH+ hebben vaak hoog specialistische zorg en behandeling nodig, die hoge eisen aan de zorgprofessionals stelt. Vaak doen personen met NAH+ een langdurig beroep op verschillende gespecialiseerde zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Scholing

Het scholingsaanbod van het kenniscentrum NAH+ heeft als doel om de kennis en vaardigheden van zorgverleners die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel plus (NAH+) en hun naasten te vergroten.

Wetenschap & Onderzoek

Sinds 2020 zijn verschillende onderzoekers en een klankbordgroep NAH+ aan het NAH+ Kenniscentrum verbonden. Zij brengen bestaande onderzoeken op het gebied van NAH+ in kaart, werken aan onderzoeksvoorstellen en aan een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Ontdek meer over onze vereniging op de expertisenetwerk site

Zorglandschap

Het zorglandschap zoals wij dit voor ogen hebben bestaat uit drie DECs en circa 15 REC’s.

Onafhankelijke toetsing

Lees hier meer over de procedure en afspraken voor aanmeldingen van NAH+.

Artikelen

Lees onze artikelen over het speelveld van NAH+.